Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông phối hợp xây dựng nông thôn mới tại xã Đắk R'Moan, thị xã Gia Nghĩa

Nhằm từng bước thực hiện nội dung cam kết hỗ trợ xã Đăk R’moan xây dựng nông thôn mới; Ngày 22/7/2015, ông Bùi Sanh - Phó Chi cục trưởng đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và một số phòng nghiệp vụ có buổi làm việc tại UBND xã Đăk R’moan để bàn biện pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.Chi cục Kiểm lâm làm việc tại UBND xã Đăk R’moan về công tác xây dựng nông thôn mới
 
Tại buổi làm việc, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã Đăk R’moan đánh giá sơ bộ về kết quả thực hiện xây dựng nông mới 6 tháng đầu năm tại địa phương và nêu Nghị quyết của Đảng ủy xã cần phấn đấu thực hiện đạt thêm 3 tiêu chí trong năm 2015 là: Y tế, Giáo dục và hệ thống chính trị. Trong một số khó khăn, vướng mắc về thực hiện xây dựng nông thôn mới liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp đó là công tác quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân chưa được cấp có thẩm quyền xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đề nghị Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn cũng như có ý kiến tác động đến các cơ quan chức năng để địa phương hoàn thành tiêu chí này; mặt khác đề nghị đơn vị đỡ đầu hỗ trợ cho UBND xã tổ chức một lớp tập huấn tuyên truyền đến nhân dân địa phương về chủ trương, chính sách của UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới.
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm ghi nhận ý kiến trên và sẽ phối hợp triển khai những đề nghị của UBND xã trong thời gian sớm nhất./.

Tác giả bài viết: Bà: Lý Thị Song, Phó TP. Tổ chức và Xây dựng lực lượng