Công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Công tác phòng, chống dịch Covid - 19
Thực hiện Công văn số 1189/UBND-KGVX ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Thông báo số 252/TB-VPUBND ngày 23/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn, tại cuộc họp giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Ngày 27/3/2020, Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 219/KL-TC tuyên truyền, quán triệt các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý các hoạt động gây nuôi, chế biến, kinh doanh động vật hoang dã theo quy định pháp luật; vệ sinh sạch sẽ, khử trùng trụ sở, khuôn viên cơ quan, trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn tại cửa ra vào cơ quan…
Tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành vệ sinh sạch sẽ, khử trùng trụ sở, khuôn viên cơ quan; trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt tại cửa ra vào cơ quan…
Một số hình ảnh:







 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu, Chuyên viên phòng Hành chính, tổng hợp - Chi cục Kiểm lâm