Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý động vật hoang dã và PCCCR mùa khô năm 2022-2023

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý động vật hoang dã và PCCCR mùa khô năm 2022-2023

          Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-KL ngày 16/11/2022 của Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý động vật hoang dã và PCCCR mùa khô năm 2022-2023. Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND các xã, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện, tiến hành tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý động vật hoang dã và PCCCR dưới nhiều hình thức. Kết quả thực hiện ghi nhận một số nội dung sau:


Thực hiện tuyên truyền tại trường học xã Quảng Hòa
           Tổ chức tuyên truyền tại 07 trường học/07 xã, với tổng số học sinh, giáo viên tham gia là 1.662 người, cụ thể: xã Đăk Plao: tổng số giáo viên, học sinh tham gia là 318 người; xã Đăk Som: tổng số giáo viên, học sinh tham gia là 212 người. xã Đăk R’Măng: tổng số giáo viên, học sinh tham gia là 207 người; xã Quảng Sơn: tổng số giáo viên, học sinh tham gia là 160 người; xã Quảng Hòa: tổng số giáo viên, học sinh tham gia là 469 người; xã Quảng Khê: tổng số giáo viên, học sinh tham gia là 180 người; xã Đăk Ha: tổng số giáo viên, học sinh tham gia là 116 người.
          Đồng thời, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong phối hợp UBND các xã tổ chức tuyên truyền lưu động 14 lần/07 xã Quảng Sơn, Đắk Ha, Quảng Khê, Đắk Plao, Đắk Som, Đắk R'Măng, Quảng Hòa; Họp dân tuyên truyền tại 07 xã với 365 người dân tham gia; Đóng 50 bảng cấm lửa, 50 bảng tuyên truyền trên địa bàn 07 xã; Ký cam kết 667 bản/07 xã.


Tổ chức tuyên truyền và ký cam kết với các hộ dân.
          Qua tuyên truyền lưu động, các hộ dân, cộng đồng trên địa bàn nắm được các quy định của nhà nước về Lâm nghiệp và các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia bảo vệ rừng, phát triển rừng trên địa bàn; các em học sinh đã nắm được nội dung cơ bản của buổi tuyên truyền, từ đó nâng cao nhận thức bản thân và góp phần tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, cộng đồng và xã hội.
          
Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý động vật hoang dã và PCCCR với các nội dung và hình thức ngày càng phong phú để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đạt được hiệu quả cao hơn.
 

Tác giả bài viết: Trương Xuân Hùng, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong