Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong tiêu hủy tang vật là động vật rừng, bộ phận động vật rừng

Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong tiêu hủy tang vật là động vật rừng, bộ phận động vật rừng
          Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-THTVPT ngày 24/3/2020 của Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong về việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; ngày 25/3/2020, Hạt Kiểm lâm phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiến hành tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính là động vật rừng, bộ phận động vật rừng bị hư hỏng.
     
     

Hình ảnh các tang vật động vật rừng trước khi tiêu hủy
          Số lượng động vật rừng tiêu hủy gồm: 02 cá thể Cheo cheo, trọng lượng 2,5 kg; 01 cá thể Cầy vòi hương, trọng lượng 01 kg; 01 cá thể Chồn bạc má nam, trọng lượng 01 kg; 05 cá thể Sóc vằn lưng, trọng lượng 0,7 kg. Đây là tang vật của vụ vi phạm về tàng trữ, mua bán động vật rừng trái phép được Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 16/3/2020. Số tang vật động vật hoang dã trên đã chết, không còn đảm bảo các yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, không có khả năng tiêu thụ trên thị trường, cần phải tiêu hủy theo quy định.
   
   
Các thành viên (Hạt Kiểm lâm, Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đắk Glong) tham gia tiêu hủy tang vật vi phạm

Tác giả bài viết: Trương Xuân Hùng, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong