Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song thực hiện công tác QLBVR trong dịp têt Nguyên đán Bính Thân 2016

Tình trạng xâm lấn đất rừng, phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trên địa bàn huyện Đăk Song trong thời gian qua diễn biến khá phức tạp. Được sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành nhất là sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn của Chi cục Kiểm lâm Đăk nông và toàn bộ hệ thống chính trị Huyện Đăk Song cùng sự nỗ lực của lực lượng Kiểm lâm Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Song đã tổ chức tuần tra, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng. Đặc biệt trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính thân 2016, Hạt đã tham mưu cho Đoàn thực hiện Chỉ thị 12 của Huyện thành lập ba chốt chặn tại các vị trí điểm nóng như tại Công ty TNHH MTV LN Đăk N’Tao; Công ty TNHH MTV LN Đức Hòa; Công ty TNHHMTV Trường Xuân. Thành phần tham gia chốt chặn gồm: Lực lượng Công an, Chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng và lực lượng Kiểm lâm làm chốt trưởng. Mục đích của việc chốt chặn để tuyên truyền công tác bảo vệ và phát triển rừng tới tận người dân vùng sâu, vùng xa và tuần tra, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng. Do làm tốt công tác tuyên truyền, ngăn ngừa các hành vi xâm hại đến rừng nên trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính thân 2016 chỉ xảy ra các vụ khai thác, vận chuyển, phá rừng nhỏ, lẻ cụ thể:

- Ngày 24/01/2016, đối tượng Nguyễn Văn Vinh; Sinh năm 1994 đã vào khoảnh 3 tiểu khu 1130 do Công ty TNHH MTV LN Đức Hòa quản lý phá 924 m2 rừng .

- Ngày 29/01/2016, đối tượng Y Koc đã dùng xe công nông vận chuyển 04 lóng gỗ tạp ; khối lượng 1,092 m3.

- Ngày 03/02/2016, đối tượng Dương Xuân Tin; Sinh năm 1978 đã vào khoảnh 8, tiểu khu 1122 do Công ty TNHH MTV LN Đức Hòa quản lý phá 900 m2 rừng.

- Ngày 05/02/2016, Đối tượng Đào Xuân Hưng; sinh năm 1992 cùng Nguyễn Văn Thông sinh năm 1990 đã vào rừng khoanh nuôi tái sinh của Xã Nâm N’Jang quản lý phá 1.158 m2.

Tất cả các vụ phá rừng và vận chuyển lâm sản nói trên đã bị Lực lượng Kiểm lâm huyện Đăk Song phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ và xử lý theo quy định.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Dân, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Đăk Song