Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng.
Ngày 12/8/2015, Khu BTTN Nam Nung phối hợp với UBND xã Đức Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh giá công tác giao khoán bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 tại Bon Choih, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Hùng Phó Chủ tịch UBND xã Đức Xuyên, đồng chí Trần Hồng Sơn, Phó trưởng công an xã và Xã Đội trưởng Phạm Minh Bình cùng 8 nhóm nhận khoán với 65 người tham gia. 
Ông Đặng Xuân Lộc, Quyền Giám Đốc khu BTTN Nam Nung phát biểu tại cuộc họp
 
Ông Đặng Xuân Lộc, Quyền Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung chủ trì cuộc họp đánh giá công tác bảo vệ rừng của các hộ nhận khoán và triển khai một số nội dung chính. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2015 tổ nhận khoán Bon Choih đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, nhờ vậy đã hạn chế được tình hình săn, bắn động vật rừng, phá rừng trái pháp luật. Trạm kiểm lâm cửa rừng Đức Xuyên thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, cũng như tham gia tuần tra, kiểm tra rừng cùng tổ nhận khoán Bon Choih. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức tuần tra rừng 71 lần, phát hiện 03 vụ khai thác gỗ trái pháp luật, thuộc địa giới hành chính xã Đức Xuyên - huyện Krông Nô, khối lượng gỗ hộp tịch thu là 5,941 m3, khối lượng gỗ tròn tịch thu là 0,592 m3, chủng loại: Hồng đào, Sến mủ, Bình linh, Re, SP6.

Trong thời gian tới, nâng cao hiệu quả công tác QLBVR trên địa bàn cần tiếp tục tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra, theo dõi diễn biến tài nguyên, động vật hoang dã; Phối hợp tổ chức tuần tra các đợt truy quét nhằm ngăn chặn, xử lý đối tượng khai thác rừng trái phép. Tiếp tục tuyên truyền đến hộ dân nhận khoán và cộng đồng dân cư những văn bản pháp quy về bảo vệ tài nguyên rừng, ngăn chặn các đối tượng có hành vi vi phạm lâm luật. Xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra, nghiệm thu công tác quản lý, bảo vệ rừng 06 tháng đầu năm 2015 đối với các nhóm nhận khoán.


Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng KH&HTQT - Khu BTTN Nam Nung