Phát động thi đua kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023)

Phát động thi đua kỷ niệm 50 năm ngày thành lập  lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023)
          Để hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023), theo nội dungchỉ đạo tại Quyết định 1110/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ban hành Kế hoạch thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam; Công văn số 532/TCLN-KL ngày 14/4/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp, về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam; Chi cục Kiểm lâm phối hợp phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động (Kế hoạch số 40/KH-SNN ngày 08/6/2022) và kế hoạch phát động thi đua đến toàn thể công chứcKiểm lâm Đăk Nông(Kế hoạch số 42/KH-SNN ngày 17/6/2022),với một số nội dung cơ bản sau:
         - Phát động thi đua với chủ đề: “Kiểm lâm Đắk Nông kỷ cương đoàn kết - đổi mới sáng tạo - hành động quyết liệt”, nhằmôn lại truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển của lực lượng Kiểm lâm Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nghề, phát huy năng lực, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi công chức, người lao động trong lực lượng Kiểm lâm, khắc phục khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
          - Hoạt động tuyên truyền:
        + Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về Lâm nghiệp; Nghị quyết Tỉnh ủy; chỉ đạo điều hành của cấp thẩm quyền; kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng…;
         + Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến: biểu dương, khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
         - Tổ chức hội thao: thi đấu các môn bóng chuyền nam, kéo co, chạy vũ trang;
         - Tổ chức Lễ mít tinh, tổng kết thi đua, khen thưởng phong trào thi đua, hội thao;
         - Thời gian thực hiện: tháng 6/2022 đến tháng 5/2023.
         Một số hình ảnh hưởng ứng phong trào thi đua:
Hình ảnh: tuyên truyền ký cam kết bảo vệ rừng với các hộ dân

Hình ảnh: Tuần tra rừng

Hình ảnh: luyện tập thể dục thể thao


Tác giả bài viết: Lê Thị Nụ, Phó Trưởng phòng tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng