Phát hiện vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Đắk Mil

Phát hiện vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Đắk Mil
      Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-Đ12 ngày 23/12/2019 của Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 12 tỉnh Đắk Nông, kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2020.
      Ngày 05/01/2020, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR phối hợp Hạt Kiểm lâm Đắk Mil và chính quyền địa phương kiểm tra phát hiện tại tọa độ 0413498-1372279 thuộc địa giới hành chính xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vụ vi phạm tàng trữ lâm sản trái pháp luật, tang vật của vụ vi phạm gồm: 10 hộp gỗ xẻ chủng loại Xoan đào, Sp nhóm VI, tổng khối lượng 8,327 m3.

(Tang vật vụ vi phạm)
      Thời điểm kiểm tra chưa xác định được đối tượng vi phạm. Tang vật vụ vi phạm đang được trông coi, bảo quản tại Tổ Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 01 (Địa chỉ: số 07, thôn Thuận Nam, xã Thuận An, huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông).
     Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đã ban hành Thông báo số 02/TB-KL ngày 06 tháng 01 năm 2020, về việc tạm giữ tang vật chưa có người nhận; gửi Đài truyền thanh huyện Đắk Mil phát thông báo, UBND xã Đắk Sắk để niêm yết tại trụ sở theo đúng quy định./.

Tác giả bài viết: Trần Minh Đăng - Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR