Phối hợp làm việc với đoàn chuyên gia thuộc Ban quản lý dự án ilandscape của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phối hợp làm việc với đoàn chuyên gia thuộc Ban quản lý dự án ilandscape của Bộ Nông nghiệp và PTNT
          Sáng ngày 17/10/2023, tại phòng họp Sở Nông nghiệp và PTNT diễn ra phiên họp giữa Ban quản lý Dự án iLandscape tỉnh Đắk Nông (do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông là chủ Dự án), cùng với Đoàn chuyên gia thuộc Ban quản lý Dự án iLandscape Bộ Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan.
          Dự án iLandscape còn gọi là Dự án “Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam”; do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc - UNDP tại Việt Nam; gồm 03 Dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông làm cơ quan chủ quản.
          Tại buổi làm việc, đại diện Ban quản lý Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT và Ban quản lý Dự án tỉnh Đắk Nông, cùng các đơn vị liên quan đã thảo luận về địa điểm lựa chọn để xây dựng mô hình lâm sản ngoài gỗ và dịch vụ từ rừng; cơ hội, thách thức trong triển khai các mô hình lâm sản ngoài gỗ và dịch vụ từ rừng tại 02 huyện thí điểm thuộc Dự án (huyện Đắk Glong và Đắk R’lấp); thảo luận về việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương và khả năng mở rộng mô hình chi trả DVMTR đối với dịch vụ lưu trữ, hấp thụ Các bon rừng, du lịch sinh thái, và một nội dung liên quan công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, quản trị rừng.
          Ngay sau buổi làm việc, Đoàn chuyên gia thuộc Ban quản lý Dự án iLandscape Bộ Nông nghiệp và PTNT di chuyển đến Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng, Ban quản lý RPH Gia Nghĩa và Ban quản lý RPH  Đắk Măng để khảo sát thực địa. Dự kiến sau đợt khảo sát này, Dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ lựa chọn triển khai các mô hình LSNG và dịch vụ từ rừng trên địa bàn 02 huyện Đắk Glong và Đắk R’lấp trong khuôn khổ Dự án iLandscape./.
 
Họp với DA BNN ngày 16.10.2023
Hình ảnh buổi làm việc của Ban quản lý Dự án iLandscape tỉnh Đắk Nông với Đoàn chuyên gia thuộc Ban quản lý Dự án iLandscape Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tác giả bài viết: Hoàng Phương Thảo - Kiểm lâm viên phòng Sử dụng và Phát triển rừng