Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng dịp Lễ Quốc khánh 02/9

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng dịp Lễ Quốc khánh 02/9
Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2088/SNN-KL ngày 30/8/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng dịp Lễ Quốc khánh 02/9