Tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
           Căn cứ Kế hoạch 587/KH-PC07 ngày 24/8/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Nông, về tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đối với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông;
          Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-CCKL ngày 15/9/2020 của chi cục Kiểm lâm, phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy.
          Ngày 16-17/9/2020, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho công chức, người lao động tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm với 20 học viên tham gia.
          Nội dung chương trình tập huấn chủ yếu tập trung các vấn đề:
          Về lý thuyết, tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy: tầm quan trọng, tính chất và nguyên tắc của công tác phòng cháy, chữa cháy; giới thiệu một số văn bản pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy; một số kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy; nguyên tắc tổ chức chữa cháy tại cơ sở; biện pháp phòng cháy trong một số lĩnh vực và cách kiểm tra, bảo quản, sử dụng bình chữa cháy thông dụng.
          Về thực hành: dập lửa bằng bình chữa cháy xách tay.
          Kết thúc khóa tập huấn, các học viên đã được sát hạch thông qua kiểm tra đánh giá về lý thuyết và thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy xách tay. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu.
          Một số hình ảnh liên quan:
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu, Chuyên viên phòng Hành chính, tổng hợp - Chi cục Kiểm lâm