Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Chi cục Kiểm lâm năm 2022

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Chi cục Kiểm lâm năm 2022
      Lúc 14 giờ 00 phút ngày 30/12/2022, Chi cục Kiểm lâm phối hợp Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 để Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 về thực hiện dân chủ trong Chi cục Kiểm lâm.
      Hội nghị đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm 2022; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; báo cáo công khai tài chính năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; báo cáo  công tác hoạt động thi đua – khen thưởng năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2023 tới toàn thể công chức, người lao động; thực hiện ký kết thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị và Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm; thông qua giải pháp, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023.
      Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch giải đáp các kiến nghị, đề xuất của công chức, người lao động, liên quan: các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao, chế độ nghỉ phép, chế độ thai sản, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ…
      Hội nghị đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2023, cụ thể: Phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm; phấn đấu 100% tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất: 50% trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 5% trở lên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; đảm bảo 100% công chức, người lao động được giải quyết chế độ chính sách theo quy định; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị, cải cách hành chính; thi đua thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phấn đấu xây dựng đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hoá; tập thể lao động tiên tiến; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi đoàn Thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu tiết kiệm chi cuối năm chi thu nhập tăng thêm cho mỗi cá nhân ít nhất từ ½ tháng tiền lương trở lên.
Một số hình ảnh tại Hội nghị cán bộ, công chức của Chi cục Kiểm lâm:
Ông Giang Văn Hưng, Trưởng phòng TCTT&XDLL, tuyên bố lý do Hội nghị
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
Ông Lê Công Trường, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, thay mặt đoàn Chủ tịch bế mạc Hội nghị

Tác giả bài viết: Đặng Hữu Luận- Kiểm Lâm viên phòng Tổ chức, TT&XDLL