Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2020

Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2020
          Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Phương án diễn tập chữa cháy rừng năm 2020; từ ngày 15-30/12/2020, Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bệnh viện đa khoa tỉnh; UBND huyện Đắk Song; UBND huyện Đắk G’Long và các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2020.     
          Diễn tập chữa cháy rừng năm 2020gồm 03 đợt, trong đó có 01 đợt quy mô cấp tỉnh và 02 đợt quy mô cấp huyện tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song và xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long với gần 400 người tham gia và một số lượng lớn người dân địa phương theo dõi, cổ vũ diễn tập.
          Lực lượng chữa cháy chuyên ngành và lực lượng chữa cháy cơ sở phối hợp một cách chặt chẽ, đồng bộ theo trình tự, đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện phương án diễn tập chữa cháy với tình huống giả định xảy ra theo đúng kịch bản, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của từng đơn vị cũng như của người dân địa phương.
          Đợt diễn tập chữa cháy rừng năm 2020 đã đạt được kết quả tốt theo yêu cầu đặt ra; nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho cán bộ, nhân dân các địa phương nơi có rừng; nâng cao khả năng chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng các cấp, các ngành nhằm chủ động, ứng phó kịp thời về công tác PCCCR trên địa bàn; kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng (Công an, Quân đội, Kiểm lâm, chủ rừng,…) với chính quyền địa phương và việc huy động lực lượng theo phương châm bốn tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng; đánh giá, rút kinh nghiệm khâu tổ chức diễn tập để các đơn vị khác nghiên cứu áp dụng,hạn chế thấp nhất thiệt hại nguồn tài nguyên rừng và tài sản, tính mạng của nhân dân vào mùa khô hàng năm.
          Một số hình ảnh diễn tập chữa cháy rừng:

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Hảo, phòng Hành chính, tổng hợp