Tổ chức lớp tập huấn lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách năm 2022

Tổ chức lớp tập huấn lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách năm 2022
             Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững; nâng cao tỉ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Thông báo số 268/TB-VPUBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông, thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các đơn vị chủ rừng Nhà nước.
            Để nâng cao nghiệp vụ công tác quản lý bảo vệ rừng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ,  sáng ngày 18/07/2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II triển khai lớp tập huấn lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Thông qua lớp tập huấn sẽ trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản pháp luật liên quan đến quản lý bảo vệ rừng; nâng cao nhận thức, kiến thức trong việc thực hiện công tác quản lý rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng; phương pháp  lập hồ sơ ban đầu đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng cùng với các chuyên môn, nghiệp vụ khác. Lớp tập huấn diễn ra trong 06 ngày, kết thúc vào ngày 23/7/2022.
              Hình ảnh về lễ khai giảng lớp tập huấn lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách năm 2022:
Hình ảnh: Phát biểu của đồng chí Giang Văn Hưng-Trưởng phòng tổ chức, TT & XDLL, Chi cục Kiểm lâm
Hình ảnh: Phát biểu của thầy Phạm Xuân Quý – Giảng viên trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II

Hình ảnh: Các học viên tại lớp tập huấn lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

Tác giả bài viết: Đặng Hữu Luận, Kiểm lâm viên phòng Tổ chức, TT&XDLL