Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020
          Thực hiện Kế hoạch số 641/KH-KL ngày 15/7/2020 của Chi cục Kiểm lâm, về việc tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 cho công chức Kiểm lâm và Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông".
          Ngày 30/9/2020, Chi cục Kiểm lâm tổ chức khai giảng lớp tập huấn cấp huyện về nâng cao năng lựcphòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020.
          Lớp tập huấn 03 ngày (từ ngày 30/9/2020 đến hết ngày 02/10/2020), tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông, đường Điểu Ong, tổ 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; với 38 học viên tham gia.
Ông Giang Văn Hưng, Trưởng phòng TCTT&XDLL, khai giảng lớp tập huấn
           Nội dung chương trình tập huấn tập trung chủ yếu các vấn đề: khái quát về cháy rừng; nguyên nhân và tác hại của cháy rừng; chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng; biện pháp khắc phục hậu quả sau cháy rừng; một số nội dung liên quan đến quản lý rừng, phân vùng trọng điểm cháy rừng...
Tiến sỹ Phạm Xuân Quý, giảng viên trường Cán bộ Quản lý NN&PTNT II, giảng dạy tại lớp tập huấn
           Thông qua chương trình tập huấn, học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; vận dụng hiệu quả các kiến thức học được vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Lê Thị Huyền Trang, Kiểm lâm viên phòng TCTT&XDLL