Trao tặng Mô hình sinh kế cho hộ nghèo xã Đắk R’Moan

Trao tặng Mô hình sinh kế cho hộ nghèo xã Đắk R’Moan
         Thực hiện Chương trình phối hợp đỡ đầu, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao giữa Chi cục Kiểm lâm và UBND xã Đắk R’Moan giai đoạn 2021-2025; ngày 27/9/2023, tại nhà ông Y Song, bon Đắk R’Moan, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với UBND xã Đắk R’Moan và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Gia Nghĩa tổ chức trao tặng Mô hình sinh kế (6 con dê giống, trị giá 10 triệu đồng) cho gia đình ông.
          Đây là một hoạt động thiết thực, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần cùng chính quyền địa phương và nhân dân xã Đắk R’Moan sớm hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

 
Một số hình ảnh tại buổi trao tặng Mô hình sinh kế cho hộ nghèo: 
Hình ảnh: Chi cục Kiểm lâm phối hợp với UBND xã Đắk R’Moan, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Gia Nghĩa trao tặng Mô hình.
Hình ảnh: Đàn dê được trao tặng cho hộ gia đình ông Y Song.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huệ, Chuyên viên phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng