Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phong, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phong, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
      Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông với chủ đề: "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em"; Công đoàn Chi cục Kiểm lâm phổ biến thông điệp truyền thông theo Kế hoạch số 550/KH-UBND ngày 31/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông như sau:
      - Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
      - Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2019.
      - Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
      - Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
      - Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
      - Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
      - Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
      - Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
      - Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.
      - Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại.
      - Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.
      - Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong lao động.
      - Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục.
      - Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
      - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn.
      Vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em
(Chi tiết tại file đính kèm).

Tác giả bài viết: Hoàng Phương Thảo, KLV Phòng Sử dụng và PTR