Triển khai công tác rà soát hiện trạng sử dụng đất, tài sản trên đất tại khu vực tiểu khu 1525, 1537, 1538 xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

Triển khai công tác rà soát hiện trạng sử dụng đất, tài sản trên đất tại khu vực tiểu khu 1525, 1537, 1538 xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
      Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng (Ban Chỉ đạo 336 - Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban); Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Tổ công tác rà soát, xác định cụ thể hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất tại một số dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 308/QĐ-SNN ngày 17/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT - Tổ công tác 308); trong đó, Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm là Tổ trưởng;
      Hiện nay, Tổ công tác 308, với sự tham gia của Chi cục Kiểm lâm, phối hợp cùng các Sở ban ngành có liên quan, chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng, tổ chức triển khai Kế hoạch rà soát, xác định hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất và tính toán giá trị tài sản tại khu vực đất Công ty TNHH Hoàng Khang Thịnh và Công ty TNHH MTV SX TM Bảo Châu đang sử dụng (Kế hoạch số 2868/KH-SNN ngày 04/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT);
      Kế hoạch bắt đầu từ ngày 09/12/2019, đến nay đã được 1 tháng; công tác rà soát, kiểm tra tại khu vực rừng núi, địa hình đi lại khó khăn; các thành viên Tổ công tác 308 phải hành trang bố trí lưu trú, nằm vùng tại khu vực Dự án để thuận tiện, rút ngắn thời gian đi lại; đồng thời, công tác rà soát diễn ra trên diện tích lớn, xác định chi tiết nhiều hạng mục (bao gồm xác định vị trí, diện tích tài sản gắn liền trên đất: Nhà cửa, công trình kiến trúc, các loài cây trồng nông, công nghiệp, cây cao su, cây đặc sản…); do đó, đòi hỏi nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù đã rất tích cực, tuy nhiên dự kiến thời gian hoàn thành Kế hoạch phải kéo dài sang đến hết Quý I năm 2020;
      Kết quả kiểm tra, rà soát là cơ sở để báo cáo, đề xuất Lãnh đạo UBND tỉnh (Ban chỉ đạo 336) những giải pháp hữu hiệu, nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong kiểm tra, giám sát đối với các Dự án đầu tư sản xuất Nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, đối với Dự án của Công ty TNHH Hoàng Khang Thịnh và Công ty TNHH MTV SX TM Bảo Châu nói riêng.

Tác giả bài viết: Hoàng Phương Thảo, KLV Phòng Sử dụng và PTR