Tuần tra truy quét tình trạng vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Đắk G’long

Tuần tra truy quét tình trạng vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Đắk G’long
          Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Tổ công tác Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Sơn - Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long phối hợp cùng Chốt liên ngành quản lý bảo vệ rừng xã Quảng Sơn, tiến hành tuần tra, kiểm tra dọc tuyến Tỉnh lộ 6 thuộc địa phận xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Định, sinh ngày 05/6/1986, địa chỉ thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Tang vật, phương tiện gồm:
           - 09 (chín) lóng gỗ tròn Bằng lăng, nhóm 3; khối lượng 0,836m3 (không phẩy tám ba sáu mét khối).
           - 01 xe máy kéo nông nghiệp, Biển kiểm soát: Không.
           Tổ kiểm tra tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện đưa về Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Sơn - Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long để xác minh, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
Hình ảnh tang vật, phương tiện vụ Vận chuyển lâm sản trái pháp luật.
 



Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thanh, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk G’long.