Tuần tra truy quét tình trạng vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Đắk Mil

Tuần tra truy quét tình trạng vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Đắk Mil
      Ngày 16 tháng 5 năm 2019, Qua công tác trinh sát địa bàn, Tổ công tác Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil kiểm tra trên địa bàn thôn 8A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil phát hiện và lập biên bản vụ Vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Tang vật, phương tiện gồm:
     - 05 (năm) lóng, hộp gỗ xẻ Căm xe, nhóm 2 và Tạp SP, nhóm 6; khối lượng: 0,344m3 (không phẩy ba ba bốn mét khối).
     - 01 xe ô tô, biển kiểm soát: 61C - 365.61
      Tổ kiểm tra tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện đưa về Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil để xác minh củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

 
Tang vật, phương tiện vụ Vận chuyển lâm sản trái pháp luật
Tang vật, phương tiện vụ Vận chuyển lâm sản trái pháp luật
 
      Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Qua công tác trinh sát địa bàn, Tổ công tác Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil kiểm tra trên quốc lộ 14C, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil phát hiện và lập biên bản vụ Vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Tang vật, phương tiện gồm:
     - 02 (hai) hộp gỗ xẻ Sao xanh, nhóm 2; khối lượng: 0,334m3 (không phẩy ba ba bốn mét khối).
     - 01 xe máy kéo nông nghiệp.
     Tổ kiểm tra tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện đưa về Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil để xác minh củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.


Tang vật, phương tiện vụ Vận chuyển lâm sản trái pháp luật

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thanh, Kiểm lâm viên hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil