Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống Mặt trân Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống Mặt trân Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)