Về triển khai Dự án Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua các tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam (tỉnh Đắk Nông)

Về triển khai Dự án Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua các tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam (tỉnh Đắk Nông)
            Ngày 30/9/2021, Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt Văn kiện Dự án Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua các tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam (tỉnh Đắk Nông); do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam (Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh). Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông là Cơ quan chủ quản; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là Chủ dự án; địa điểm thực hiện tại huyện Đắk G’Long và Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông; giai đoạn 2021 - 2025.
            Mục tiêu của Dự án nhằm giảm mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái ưu tiên, giảm phát thải khí nhà kính. Cải thiện sinh kế cho nhóm người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các chuỗi giá trị nông lâm nghiệp và du lịch sinh thái. Nâng cao tính bền vững trong sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp thông qua cải thiện các khâu như thực hành canh tác, tổ chức sản xuất và phát triển các chuỗi cung ứng minh bạch và giảm thiểu trung gian tại 02 huyện thí điểm (huyện Đắk G’Long và Đắk R’lấp)./.
                                      

(Ảnh minh họa và logo DA)

Tác giả bài viết: Hoàng Phương Thảo, KLV Phòng Sử dụng và PTR