Về việc tham quan, học tập các mô hình sản xuất bảo tồn kết hợp với an sinh xã hội tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk

Về việc tham quan, học tập các mô hình sản xuất bảo tồn kết hợp với an sinh xã hội tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk
          Được sự hỗ trợ của đại diện Nhà tài trợ (UNDP) và đối tác kỹ thuật (IDH) trong khuôn khổ Dự án iLandscape, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng đại diện UBND huyện Đắk Glong và Đắk R’lấp và các xã vùng Dự án tham gia chương trình tham quan, học tập các mô hình sản xuất bảo tồn kết hợp với an sinh xã hội tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk; chương trình tổ chức trong 04 ngày, từ ngày 10 đến 13 tháng 10 năm 2023.
           UBND huyện Di Linh, Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng và huyện Cư M’gar tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông; giới thiệu tổng quan về Chương trình PPI Compact và những kết quả đạt được; chia sẻ những bài học kinh nghiệm và những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện chương trình và các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, đặc biệt trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm. Ngay sau buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện, Đoàn công tác tỉnh Đắk Nông đã đến tham quan một số mô hình tiêu biểu của người dân tại địa phương. Trên cơ sở kết quả tham quan, học tập kinh nghiệm, trong khuôn khổ Dự án iLandscape, Sở Nông nghiệp và PTNT (Ban quản lý Dự án iLandscape) sẽ phối hợp các tổ chức quốc tế (UNDP, IDH), triển khai các diễn đàn công tư, tiến tới hình thành Chương trình hợp tác công tư trong chuỗi hoạt động sản xuất kết hợp bảo tồn và an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đắk Glong và Đắk R’lấp.
          Thông qua chuyến tham quan, đã tạo cơ hội, tăng cường sự giao lưu, hợp tác, kết nối giữa chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông với các tỉnh bạn lân cận, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý Nhà nước./.
 
 
Hình ảnh buổi làm việc tại UBND huyện Di Linh

Hình ảnh buổi làm việc tại UBND huyện Lạc Dương

Hình ảnh tham quan mô hình Hợp tác xã tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk
 

Tác giả bài viết: Hoàng Phương Thảo - Kiểm lâm viên phòng Sử dụng và Phát triển rừng