Vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật xảy ra trên địa bàn huyện Krông Nô

Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 01 phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô, Công an xã Đức Xuyên - huyện Krông Nô tiến hành tuần tra, kiểm tra phát hiện tại tọa độ 0438652-1363979 thuộc địa giới hành chính xã Đức Xuyên - huyện Krông Nô vụ vi phạm cất giữ lâm sản trái với các quy định của nhà nước. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 01 đã lập các thủ tục hành chính theo quy định để tạm giữ tang vật của vụ vi phạm gồm: 07 hộp gỗ xẻ + 03 lóng gỗ tròn, chủng loại Bình linh, nhóm III, tổng khối lượng 1,406 m3Tang vật vi phạm
 
Hiện vụ vi phạm chưa xác định được đối tượng vi phạm. Tang vật vụ vi phạm đang được trông coi, bảo quản tại Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Phú thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô.
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 01 đã ban hành Thông báo số 38/TB-KL ngày 15/5/2017, về việc tạm giữ tang vật vi phạm hành chính chưa có người nhận. Đồng thời có Công văn số 39/CV-KL ngày 15/5/2017, về việc phối hợp thông báo tìm chủ sở hữu tang vật vi phạm hành chính, gửi Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô để thông báo trên đài phát thanh huyện, niêm yết tại Hạt và UBND xã Đức Xuyên.

Tác giả bài viết: Trần Minh Đăng - Kiểm lâm viên Đội KLCĐ&PCCCR số 01