Ký kết bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Đăk Nông – Lâm Đồng

Ngày 17/8/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông, UBND hai tỉnh Đăk Nông và Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa hai tỉnh.
Trên cơ sở nội dung đã làm việc tại Hội nghị, UBND 02 tỉnh đã thống nhất giao Chi cục Kiểm lâm hai tỉnh sửa đổi, bổ sung  Quy chế. Ngày 14/10/2016, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Chi cục Kiểm lâm hai tỉnh Đăk Nông và Lâm Đồng đã ký bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh.
Vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Đăk Nông và Lâm Đồng được xác định gồm 02 huyện Đắk G’long, Đắk R’lấp của tỉnh Đắk Nông và 05 huyện Cát Tiên, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà, Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng.        Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh giữa 02 tỉnh bao gồm 3 chương, 8 điều. Theo đó, bản Quy chế đưa ra các nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động và trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại khu vực vùng giáp ranh giữa hai tỉnh. Hai Chi cục Kiểm lâm đã thống nhất phối hợp chặt chẽ trong công tác ngăn chặn, đấu tranh triệt phá các điểm nóng về phá rừng, khai thác, mua bán, cất giữ, chế biến, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái pháp luật tại khu vực  giáp ranh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học vùng giáp ranh. Quy chế cũng nêu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm phối hợp, trong đó định kỳ vào đầu quý III hàng năm, các đơn vị sẽ họp giao ban, trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp, các mô hình khuyến lâm, phòng trừ sâu bệnh hại, các chủ trương, chính sách mới của ngành lâm nghiệp. 

 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh.
 
Việc ký kết bổ sung Quy chế phối hợp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng nhằm giữ vững và duy trì ổn định tình hình rừng trên địa bàn hai tỉnh./.

Tác giả bài viết: Bà: Hà Hải Yến - Phòng QLBVR&BTTN