Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2021-2022

 Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2021-2022: Tại đây./.