Tăng cường kiểm tra công tác PCCCR trên địa bàn huyện Tuy Đức

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để cháy rừng xảy ra, nhất là đối với diện tích rừng trồng năm 2015, 2016 và diện tích rừng trồng thông có thảm thực bì rất lớn, nguy cơ cháy rừng ở mức độ cực kỳ nguy hiểm.  Ngay từ đầu mùa khô 2016 - 2017, Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác PCCCR và làm tốt công tác giảm vật liệu cháy, phát quang đường băng cản lửa, làm mới các biển báo PCCCR, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác PCCCR, tăng công tác tuần tra, kiểm tra ngăn chặn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng xảy ra.
Tính tới thời điểm hiện nay các đơn vị chủ rừng như: Công ty TNHH MTV LN Nam Tây Nguyên, Trung đoàn 726, BQL RPH Vành đai biên giới, BQL RPH Thác Mơ.. đã thực hiện tốt công tác cày chống cháy và gom vật liệu cháy thực hiện các biện pháp đốt có kiểm soát.
Hình ảnh minh họa:


 
Diện tích rừng trồng Keo lai trước khi thực hiện các biện pháp PCCCR
 

Diện tích rừng trồng Thông sau khi được đóng bảng tuyên truyền
 

 
Diện tích rừng trồng Keo lai sau khi thực hiện các biện pháp PCCCR.

Tác giả bài viết: Chu Văn Dũng – Kiểm lâm viên, Hạt kiểm lâm Tuy Đức