Triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết nguyên đán Bính Thân 2016

Thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân và mùa khô năm 2015-2016 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Đăk Nông tại Công văn số 271/UBND-NN ngày 19/01/2016; Sáng ngày 28/01/2016, Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở Nông nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp ngăn chặn phá rừng, bảo vệ rừng, PCCCR trước, trong và sau Tết nguyên đán Bính Thân 2016; Thành phần tham gia có các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn , các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Ông Đỗ Ngọc Duyên - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Tài, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đánh giá tình hình ngăn chặn phá rừng, bảo vệ rừng, PCCCR năm 2015 và nhận định tình hình và đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng cần xác định được các điểm nóng về phá rừng, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, mua, bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản trái pháp luật… để có phương án ngăn chặn và xử lý kịp thời. Đồng thời, điểm qua một số đểm nóng về phá rừng tập trung tại các huyện Đăk G’long, Đăk Song, Krông Nô, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa; nguy cơ xảy ra cháy rừng cao tại huyện Đăk Song và Đăk G’long; mua, bán, vận lâm sản trái pháp luật khu vực biên giới Đăk Mil, Đăk Song, Cư Jut, Tuy Đức…. và dự báo tình hình có thể xảy ra trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán yêu cầu các Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng có kế hoạch phối hợp, tổ chức lực lượng ứng phó xử lý kịp thời.
Cũng tại cuộc họp, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai ký cam kết với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc triển khai công tác  bảo vệ rừng và PCCCR trong dịp Tết nguyên đán và mùa khô 2015-2016, nội dung cam kết nêu rõ: Nếu đơn vị chủ rừng nào không triển khai hoặc triển khai không có hiệu quả, thiếu trách nhiệm để xảy ra phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép…thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Ông Đỗ Ngọc Duyên, kết luận chỉ đạo và yêu cầu Chi cục Kiểm lâm cần tăng cường các biện pháp thực hiện quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng cục lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCR trước, trong, sau Tết nguyên đán và mùa khô năm 2015-2016; đặc biệt tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ/TU ngày 06/5/2013 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành kế hoạch ngăn chặn các điểm nóng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn Đăk Nông; Yêu cầu các đơn vị chủ rừng bố trí đủ lực lượng trực 24/24 trong các ngày nghỉ Tết; tham gia chốt liên ngành, phối hợp các ngành làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; tăng cường tuần tra, chốt chặn tại các điểm nóng, phân công cán bộ bảo vệ rừng phụ trách đến từng khoảnh, tiểu khu; phát hiện, báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng tình hình vi phạm để phối hợp bàn biện pháp xử lý ngay từ đầu, không để xảy ra điểm nóng; Chỉ đạo Đoàn 12 các cấp tiếp tục xác định điểm nóng tham mưu UBND cùng cấp thành lập các Chốt quản lý bảo vệ rừng; Có kế hoạch huy động lực lượng Đoàn 12 trong trường hợp cấp bách
.

Tác giả bài viết: Bà: Nguyễn Thị Xuân - KLV phòng QLBVR