Tuyên truyển bảo vệ rừng và PCCCR năm 2019

Tuyên truyển bảo vệ rừng và PCCCR năm 2019
       Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-Đ12 ngày 24/6/2019 của Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 12 tỉnh Đắk Nông, kế hoạch hoạt động quý III năm 2019.
       Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng. Mục đích tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, đất lâm nghiệp để quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững.
(Tuyên truyền bằng xe lưu động và loa)
 
       Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm sở tại, chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền 66 lượt trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc 07 huyện và thị xã Gia Nghĩa.
       Nội dung tuyên truyền: Các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, các quy định của pháp luật, việc thực thi pháp luật về đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, cụ thể như: Luật Lâm nghiệp 2017; Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10; Luật số 40/2013/QH-13, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị Định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
 
(Tuyên truyền bằng xe lưu động và loa)
 
       Tập trung tuyên truyền tại các xã có rừng và những “điểm nóng” về mua bán, vận chuyển, chế biến lâm sản trái pháp luật trên địa bàn các huyện.

Tác giả bài viết: Trần Minh Đăng - KLV Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR