Xử lý vụ vi phạm cất giữ lâm sản trái pháp luật xảy ra trên địa bàn huyện Đắk Song

Ngày 28/3/2017, nhận tin báo của quần chúng nhân dân Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 01 tiến hành kiểm tra theo tin báo, kết quả: Phát hiện tại cơ sở mộc dân dụng do ông Phạm Văn Duy, địa chỉ: Thôn Thuận Thành, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông làm chủ, có 02 hộp, phách gỗ xẻ chủng loại Sao xanh, nhóm II, khối lượng 0,715 m3 không có dấu búa Kiểm lâm. Ông Phạm Văn Duy không xuất trình được hồ sơ hợp pháp của số gỗ trên, theo trình bày của ông Phạm Văn Duy, số gỗ này là của người dân không rõ tên (không rõ lai lịch) đưa đến nhờ ông sơ chế để dùng trong nhà với giá: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).


 
Tang vật vi phạm được vận chuyển về Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 01
 
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 01 tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Duy, sinh năm 1974; Nghề nghiệp: Mộc dân dụng; Địa chỉ: Thôn Thuận Thành, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông về hành vi Chế biến lâm sản trái với các quy định của Nhà nước.
Phạt tiền: 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng) đối với ông Phạm Văn Duy về hành vi: Chế biến lâm sản trái quy định của Nhà nước, quy định tại Điểm c, khoản 2 Điều 23 Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ.
Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 02 hộp, phách gỗ xẻ chủng loại Sao xanh, nhóm II, khối lượng 0,715 m3.

Tác giả bài viết: Trần Minh Đăng - Kiểm lâm viên Đội KLCĐ&PCCCR số 01