Kết quả thực hiện công tác phát triển rừng năm 2022 trên địa bàn huyện Đắk G’long

Kết quả thực hiện công tác phát triển rừng năm 2022 trên địa bàn huyện Đắk G’long
          Thực hiện các Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc giao Kế hoạch phát triển rừng năm 2022 (Đợt 1), Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao Kế hoạch phát triển rừng năm 2022 (Đợt 2) và các Kế hoạch phát động trồng rừng trên địa bàn; Đến nay, qua kết quả theo dõi, kiểm tra của Kiểm lâm địa bàn, ghi nhận diện tích thực hiện phát triển rừng trên địa bàn huyện Đắk G’long (bao gồm cả diện tích ngoài Kế hoạch) là 542,254 ha, cụ thể:
           * Trồng tập trung theo Quyết định số 38/QĐ-TTg: các đơn vị trên địa bàn đã tiến hành trồng được 234,27 ha/382 ha, đạt 61,32% kế hoạch giao.
          Ngoài ra, ghi nhận trên địa bàn có diện tích trồng ngoài kế hoạch giao là 249,434 ha; trong đó: diện tích do UBND các xã quản lý là 241,734 ha (xã Đắk R’Măng: 150 ha Keo lai; xã Đắk Plao 70 ha Keo lai, xã Đắk Som: 8,8 ha Keo lai, xã Quảng Hòa; 12,934 ha) và 7,7 ha Keo lai do người dân tự trồng trên lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn.
           * Trồng Nông lâm kết hợp: diện tích thực hiện là 13,99 ha/130 ha, đạt 10,76% kế hoạch giao (Công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn 10 ha; Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao 3,99 ha).
           * Trồng cây phân tán: trên địa bàn huyện đã trồng được 43,46 ha/25 ha, đạt 173,84% kế hoạch giao.     
 
Hình ảnh: Lực lượng Kiểm lâm huyện Đắk G’long tham gia các lễ phát động trồng rừng trên địa bàn
          Các loài cây chủ yếu được thực hiện trồng trên địa bàn trong năm 2022 chủ yếu là các loài cây Thông, Sao đen, Re hương, Mắc ca, Keo lai… Đây là các loài cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ dân trên địa bàn.
   
Hình ảnh: diện tích rừng trồng cây Re Hương của DNTN cây kiểng Đức Minh
          Với diện tích thực hiện phát triển rừng 542,254 ha, về cơ bản huyện Đắk G’long đã hoàn thành 108,45% chỉ tiêu giao hằng năm tại Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 13/10/2020 của huyện ủy Đắk G’long về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo (mỗi năm trồng mới 500 ha)./.
 

Tác giả bài viết: Trương Xuân Hùng, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong