Tin tức về việc phối hợp làm việc với tổ chức UNDP và IDH trong khuôn khổ dự án ILANDSCAPE

Tin tức về việc phối hợp làm việc với tổ chức UNDP và IDH trong khuôn khổ dự án ILANDSCAPE
          Sáng ngày 05/4/2024, tại phòng họp Sở Nông nghiệp và PTNT, diễn ra cuộc họp giữa Ban quản lý Dự án iLandscape - Đắk Nông (do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông là chủ Dự án), cùng với Đoàn công tác thuộc Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) và Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH); trong khuôn khổ Dự án “Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam” (Dự án iLandscape).
          Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển Nông nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Đắk Glong và Đắk R’lấp (thành viên Ban quản lý Dự án); cùng các đơn vị liên quan đã thảo luận về thiết lập diễn đàn công - tư điều phối cảnh quan trên địa bàn 02 huyện thí điểm (huyện Đắk Glong và Đắk R’lấp). Thông qua các diễn đàn này, tiến tới hình thành các thỏa thuận (PPI Compact), huy động sự tham gia của đại diện từ các diễn đàn ngành hàng (như Cà phê, Tiêu, …) và các bên liên quan với sự chủ trì của lãnh đạo huyện; cùng với hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức IDH và UNDP.
          Thông qua các diễn đàn này, dự án sẽ thúc đẩy đưa ra các khuyến nghị đến các bên liên quan về cơ hội cải thiện thực hành sản xuất bền vững; rà soát việc thực hiện các cam kết cụ thể của các đối tác/thỏa thuận liên quan; nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nông nghiệp bền vững không gây mất rừng.

Hình ảnh buổi làm việc của Ban quản lý Dự án iLandscape tỉnh Đắk Nông với đại diện các tổ chức UNDP và IDH

Tác giả bài viết: Hoàng Phương Thảo - Kiểm lâm viên phòng Sử dụng và Phát triển rừng