Chi Đoàn văn phòng Chi cục Kiểm lâm tham gia học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chi Đoàn văn phòng Chi cục Kiểm lâm tham gia học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
           Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/ĐTN ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông; Ngày 26/5/2021, tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Chi đoàn Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tham gia học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
          Để việc học tập đạt hiệu quả, Chi đoàn Văn phòng Chi cục Kiểm lâm đã bố trí điểm cầu trực tuyến đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt, tạo điều kiện cho đông đảo đoàn viên, thanh niên được tham dự và trực tiếp nghe các báo cáo viên truyền đạt. Chi đoàn Văn phòng Chi cục Kiểm lâm có 16/16 đoàn viên, thanh niên tham gia học tập Nghị quyết.

 
          Tại Hội nghị, các đồng chí đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt lại những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn quán triệt Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
          Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Chi đoàn xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Thắng, Chuyên viên phòng Hành chính, tổng hợp