Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (07/4/2000 – 07/4/2021)

Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (07/4/2000 – 07/4/2021)
           Thực hiện Công văn số 06/CV-CĐN ngày 05/4/2021 của Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, về việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2021. Ngày 23/4/2021, tại Trung tâm Hành chính công, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm có 06 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa mang đậm tính văn hóa, nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý ‘‘Thương người như thể thương thân’’ của dân tộc ta, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tấm lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng; Góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động, thúc đẩy phong trào hiến máu nhân đạo ngày càng chất lượng, hiệu quả và bền vững.
           Một số hình ảnh liên quan:

 
       

Tác giả bài viết: Lê Đỗ Gia Ngọc, Chuyên viên phòng Hành chính, tổng hợp