Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ trung tâm thị xã Gia Nghĩa.

Sáng 19/5, Chi đoàn văn phòng Chi cục Kiểm lâm cử đoàn viên tham gia  thả cá tại hồ trung tâm thị xã Gia Nghĩa do Đoàn Cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức; thả 14.000 con cá giống (tương đương 355kg) gồm: cá lăng, cá rô phi, cá rô, cá chép, cá trắm,...xuống hồ trung tâm thị xã Gia Nghĩa. Với thông điệp “Vì cuộc sống của chúng ta và thế hệ mai sau, hãy chung tay bảo vệ, tái tạo môi trường và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên”.Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Thắng - Phòng HCTH