Tuyên truyền hoạt động tổ chức Hội xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Hội xuân Mậu Tuất năm 2018 và phát động Tháng thanh niên” được tổ chức từ ngày 22/02 - 24/02/2018 (mồng 7 - 9 tháng Giêng năm Mậu tuất 2018)

- Lễ hội xuân cũng nhằm tạo bước đệm để tổ chức thành công Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông lần thứ nhất và sau đó được tổ chức định kỳ 02 năm 01 lần (festival).
- Khôi phục những lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông, qua đó, giới thiệu những nét đặc trưng, bản sắc văn hóa truyền thống, hình ảnh con người và tiềm năng du lịch của tỉnh.
- Tăng cường giao lưu văn hóa, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh; quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, sản vật, văn hóa truyền thống của tỉnh đến với nhân dân trong cả nước.