“Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

“Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”
Ngày 27/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn "Cẩm nang phòng hống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" nhằm cung cấp các kiến thức, các kỹ năng cơ bản để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gia mạng thuận lợi hơn trong việc nhận biết và xử lý vấn nạn tin giả , tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay.
Nội dung cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành. Truy cập vào Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông tại địa chỉ: https://daknong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/tuyen-truyen-pho-bien-cam-nang-phong-chong-tin-gia-tin-sai-su-that-tren-khong-gian-mang-353773 hoặc quét mã QR code để đọc bản sách điện tử hoặc tải nội dung của Cẩm nang nêu trên.