Tập huấn Chương trình khuyến lâm cho cán bộ kiểm lâm

Từ ngày 6 đến 10/10, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã khai giảng lớp tập huấn về “Chương trình khuyến lâm cho cán bộ kiểm lâm” đến từ Chi cục kiểm lâm tỉnh và các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.
Tập huấn Chương trình khuyến lâm cho cán bộ kiểm lâm

Các cán bộ kiểm lâm trên địa bàn được bồi dưỡng kiến thức về lâm nghiệp

 

Theo đó, trong thời gian 5 ngày, các cán bộ kiểm lâm được bồi dưỡng những kiến thức về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp; kiến thức cơ bản về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, trồng rừng gỗ lớn thâm canh và nghiệp vụ khuyến lâm…

Đây là chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm lâm để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo chủ trương của Chính phủ.

Tin, ảnh: Thanh Nga

Nguồn tin: baodaknong.org.vn