Công chức Kiểm lâm vinh dự nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ

Công chức Kiểm lâm vinh dự nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
      Theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018, ngày 03/4/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đăk Nông, UBND tỉnh long trọng tổ chức trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
      Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông vinh dự có bà Lý Thị Song, Phó Trưởng phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích 05 năm liên tục (2012-2016) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
Đây là công chức đầu tiên của Chi cục Kiểm lâm, đồng thời là một điển hình tiên tiến đại diện cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được nhận phần thưởng cao quý này. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tác giả bài viết: Lê Thị Nụ, Kiểm lâm viên phòng TCTT&XDLL