Cổng thông tin hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

“Cổng thông tin kinh phí hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Nông bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ” tại địa chỉ: http://nq42cp.daknong.gov.vn