giải tỏa diện tích rừng bị phá, xâm canh lấn chiếm tại tiểu khu 1696 thuộc địa giới hành chính xã quảng sơn

giải tỏa diện tích rừng bị phá, xâm canh lấn chiếm tại tiểu khu 1696 thuộc địa giới hành chính xã quảng sơn
Ngày 14/7/2017, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 01 tham gia phối hợp với Đoàn Chỉ thị 12/2003/CT-TTg thực hiện Kế hoạch số 08/KH-Đ12 ngày 11/7/2017 của UBND huyện Đắk Glong, giải tỏa diện tích rừng bị phá, lấn chiếm trái pháp luật tại tiểu khu 1696 thuộc địa giới hành chính xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông. Đoàn cưỡng chế tại 04 vị trí:
- Vị trí 01: 0433410-1336980 thuộc lô 6, 3 khoảnh 6, 7, tiểu khu 1696; Diện tích giải tỏa 4.360 m2 (Chanh dây, Tiêu, Hông);
- Vị trí 02: 0433450-1336550 thuộc lô 6, khoảnh 8, tiểu khu 1696; Diện tích giải tỏa 2.230 m2 (Chanh dây, trụ Tiêu);
- Vị trí 03: 0433796-1336282 thuộc lô 6, khoảnh 8, tiểu khu 1696; Diện tích giải tỏa 15.000 m2 (Cà phê);
- Vị trí 04: 0433495-1336582 thuộc lô 6, khoảnh 8, tiểu khu 1696; Diện tích giải tỏa 2.430 m2 (Cà phê).
Một số hình ảnh giải tỏa:
Các trình tự thủ tục đã tiến hành đúng theo quy định của pháp luật. Quá trình giải tỏa thuận lợi, tổng diện tích giải tỏa: 24.020 m2 (2,402 ha); gồm các cây trồng: Cà Phê, Tiêu, Trụ tiêu, Chanh dây, Hông. Ngay sau khi hoàn tất việc giải tỏa, Đoàn đã tiến hành bàn giao hiện trường cho UBND xã Quảng Sơn quản lý và xây dựng kế hoạch trồng rừng, không để các đối tượng tái lấn chiếm canh tác tại các vị trí này./.
 
                       Người viết: Trần Minh Đăng - Kiểm lâm viên Đội KLCĐ&PCCCR số 01.