Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’lấp thông báo lựa chọn tài sản đấu giá