Phát động phong trào trồng rừng tại rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14

Tác giả bài viết: Chủ tịch CĐCS: Lê Công Trường