Quyết định Ban hành Quy định Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định Ban hành Quy định Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông: Tại đây./.
Quy định
Phụ lục 1
Phụ lục 2