Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo 03 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp: 

(i) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Xem file đính kèm: Dự thảo Nghị định 1.rar).
(ii) Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (Xem file đính kèm: Dự thảo Nghị định 2.zip).

Xem Dự thảo Mẫu ký kiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cờ truyền thống, biển tên, cấp hiệu, trang phục của Kiểm lâm (Tải tại đây.zip)

Xem dự thảo Mẫu ký kiệu, phù điêu, biển tên, cấp hiệu, trang phục của lưc lượng chuyên trách bảo vệ rừng (Tải tại đây.zip).
(iii) Nghị định về quản lý  thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; gây nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Xem file đính kèm: Dự thảo Nghị định 3.zip).
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến đối với 03 dự thảo Nghị định gửi văn bản góp ý về Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, thời gian gửi trước ngày 05/6/2018./.