Huyện Tuy Đức tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác QLBVR đến người có uy tín, các già làng, trưởng thôn, bản, chức sắc, chức việc

Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức đã tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị Tuyên truyền công tác QLVBR đến người có uy tín, các già làng, trưởng thôn, bản, chức sắc, chức việc trên địa bàn huyện Tuy Đức với 125 lượt người tham dự.
Những người có uy tín, các già làng, trưởng thôn, bản, chức sắc, chức việc là những người có tiếng nói quan trọng trong các cộng đồng dân cư, vận động người dân trong cộng đồng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Tân – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức đã truyền đạt những nội dung quan trọng của công tác quản lý bảo vệ rừng và đề nghị các già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo thông qua các buổi họp dân, các lễ hội, các buổi truyền giáo lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân, giáo dân hãy chung tay cùng với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tham gia tích cực vào công tác quản lý bảo vệ rừng, không nghe các đối tượng xấu kích động, xúi dục tham gia phá rừng vì đó là những việc làm vi phạm pháp luật.


 
Đ/c Nguyễn Duy Tân Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức – phát biểu tại Hội nghị
 
Các già làng, trưởng thôn, bản, chức sắc, chức việc, người có uy tín đã phát biểu sẽ tích cực vận động người dân trong các cộng đồng, giáo dân tham gia bảo vệ rừng, phát hiện, tố giác kịp thời các hành vi vi phạm nhằm lập lại kỷ cương, pháp luật trong các cộng đồng dân cư; không nghe các đối tượng xấu xúi dục, kích động tham gia phá rừng đông người làm ảnh hưởng đến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, ký cam kết tham gia quản lý bảo vệ rừng với Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức.


 
Phát biểu của các già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc, chức việc.
 
Cũng thông qua Hội nghị người có uy tín Lầu A Só – Trưởng nhóm bản Đoàn kết nêu tâm tư, nguyện vọng “Người dân bản Đoàn kết nằm trong dự án tái định cư nhưng xã Đăk Ngo từ năm 2010 đến nay do chậm giải quyết đất sản xuất cho người dân nên trong năm 2015 đã bị các đối tượng xấu xúi dục đi phá rừng tập thể đông người để lấy đất sản xuất, vi phạm các quy định của pháp luật. Nguyện vọng của người dân là được giải quyết đất sản xuất, người dân yên tâm sản xuất không đi phá rừng nữa”.
Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác QLBVR đến người có uy tín, các già làng, trưởng thôn, bản, chức sắc, chức việc sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác QLBVR trên địa bàn huyện Tuy Đức trong thời gian tới.
 

Tác giả bài viết: Đ/c Nguyễn Duy Tân - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức