Huyện Tuy Đức tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với các nhà hàng, quán ăn không mua bán, kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông và để ngăn chặn triệt để tình trạng săn bắn, mua bán động vật rừng và các sản phẩm của chúng nhằm bảo vệ sự đa dạng của sinh vật rừng. Từ ngày 02/8/2015 đến ngày 21/8/2015 Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, vận động và ký cam kết đối với các nhà hàng, quán ăn không mua bán, kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ động vật hoang dã. Kết quả đã tuyên truyền, vận động, ký cam kết được với 43 hộ kinh doanh trên bàn huyện.
Sau khi tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đều nhận thấy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ động vật rừng, bảo vệ sự đa dạng sinh học của nguồn tài nguyên rừng và cam kết với cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương không săn bắn, mua bán động vật rừng và các sản phẩm từ động vật rừng. Đồng thời kịp thời báo cáo cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương xử lý nghiêm nếu phát hiện các đối tượng săn bắn, mua bán, kinh doanh, chế biến động vật rừng.
Một số hình ảnh: Kiểm lâm, chính quyền địa phương cùng với hộ kinh doanh tiến hành treo bản cam kết, bản tuyên truyền ở vị trí dễ thấy nhất  nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền:
 Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Tân: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức