Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
         Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm và UBND huyện Krông Nô, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn huyện Krông Nô, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020, Hạt Kiểm lâm đã ban hành Công văn số 03/KL-QLR ngày 07/01/2020 và Kế hoạch số 02/KH-KL ngày 10/01/2020 về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2020.
Căn cứ nhiệm vụ được giao, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra các đơn vị chủ rừng, Ban lâm nghiệp các xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2020. Kết quả: Các đơn vị được kiểm tra thực hiện việc trực Tết nghiêm túc theo lịch trực phân công; trên lâm phần các đơn vị quản lý không xảy ra vụ vi phạm nào trong lĩnh vực Lâm nghiệp.
 
      
          Quá trình kiểm tra, Hạt Kiểm lâm định hướng cho các đơn vị có vị trí điểm nóng dễ xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản,  thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra. Đồng thời, đề ra các giải pháp ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại đến rừng.
      

          Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các đơn vị chủ rừng, trước, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn huyện Krông Nô không xảy ra vụ vi phạm nào trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm tiếp tục chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn, các đơn vị chủ rừng chủ động thực hiện nhiệm vụ, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi xâm hại đến rừng, đặc biệt để ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả trong mùa khô năm 2019 – 2020; Đảm bảo thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao năm 2020 trong lĩnh vực Lâm nghiệp.


Tác giả bài viết: Lê Đình Hữu - Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô