Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh Vườn thực vật tại Khu rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sáp

Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh Vườn thực vật tại Khu rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sáp
            Trong những năm qua, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông luôn hoàn thành tốt chức năng  tham mưu cho các cấp có thẩm quyền về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương. Song song với công tác quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông không ngừng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ vào công tác của ngành. Điển hình trong đó, Chi cục Kiểm lâm đã được Sở khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông phê duyệt là đơn vị chủ trì đề tài “Điều tra đa dạng sinh học hệ thực vật bậc cao và xây dựng vườn thực vật tại khu rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sáp, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông” tại Quyết định số 117/QĐ-SKHCN, ngày 16/11/2012.
Đến thời điểm hiện tại, Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông đã thực hiện được nhiều hoạt động liên quan đến nội dung của đề tài như xây dựng bộ tiêu bản thực vật bậc cao; xây dựng bản đồ phân bố các loại thực vật nguy cấp, quý, hiếm; lựa chọn sinh cảnh để xây dựng vườn thực vật…..

 
Thu hái mẫu tiêu bản ngoài thực địa
 

 
Bộ tiêu bản thực vật trưng bày
          Quy mô vườn thực vật xây dựng của Đề tài là 100 ha (tiêu bản sống), trong đó có hơn 11 ha là trồng cây mới để bổ sung thành phần loài. Đến thời điểm hiện tại,  Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông đã tiến hành trồng bổ sung một số loài cây trồng với diện tích gần 9 ha, trong đó số lượng khoảng 10.000 cây/ 100 loài. 
 
Quá trình thực hiện trồng rừng mới tại vườn thực vật
 
Khu vực trồng cây có tính năng dược liệu tại vườn thực vật

           Việc xây dựng và hoàn chỉnh Vườn thực vật góp phần làm phong phú và nâng cao giá trị đa dạng sinh học của khu rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sáp, đóng góp chung vào hệ thống bảo tàng thiên nhiên của tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế.

 

Tác giả bài viết: Ông Đặng Việt Cường: Phó trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên