Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông thực hiện theo quy định tại điều 79, 80, 81, 82, 83 thuộc chương VI Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm còn căn cứ theo quy định tại Quyết định số 1057/QĐ-SNN ngày 26/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông (File đính kèm: Quyết định số 1057 ngày 26/12/2019.pdf).
Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành 
Quyết định số 03/QĐ-KL ngày 03/1/2020 của Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Chi cục KIểm lâm Đắk Nông (File đính kèm: QĐ số 03 ngày 03/1/2020); Quyết định số 04/QĐ-KL ngày 03/1/2020 của Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Hạt Kiểm lâm (File đính kèm: QĐ số 04 ngày 03/1/2020).Quyết định số 05/QĐ-KL ngày 03/1/2020 của Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng trực thuộc Chi cục KIểm lâm Đắk Nông (File đính kèm: QĐ số 05 ngày 03/1/2020)
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGHÀNH CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông
Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@đaknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.506 669, Fax: (0261) 3.544 438
Website được cấp giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/3/2015
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông
Xem bản: Desktop | Mobile